logo Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
KARMIENIE PIERSIĄ W CODZIENNEJ PRAKTYCE
kurs laktacyjny, 29-31 stycznia 2010

Współorganizator

logo Centrum Nauki o Laktacji

Program kursu

Pobierz program

Data i miejsce

Kurs zaplanowany jest w dniach 29-31 stycznia 2010 roku w Hotelu Gromada przy ulicy Babimojskiej 7 w Poznaniu.

Organizator

Fundacja Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu

ul. Tęczowa 3, Poznań 60-275
tel. 061 6621 120 wew. 15
biuro@bokiz.pl

Długość kursu

Program kursu zrealizowany zostanie w wymiarze 20 godz. naukowo-szkoleniowych.

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Kursie KARMIENIE PIERSIĄ W CODZIENNEJ PRAKTYCE organizowanym przez Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy współpracy z Centrum Nauki o Laktacji CNoL.

Kurs poszerza wiedzę o laktacji i uczy praktycznie, jak udzielać kobietom właściwego wsparcia. Omawiane tematy, prowadzone ćwiczenia oraz warsztat z komunikacji wykraczają poza zakres wiedzy uzyskanej podczas studiów. Kurs stanowi doskonalenie zawodowe dla położnych i pielęgniarek (szczególnie specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrycznego, neonatologicznego, w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej). Na kurs zapraszamy też osoby o innych zawodach, które chcą pomagać matkom karmiącym zakładając lokalne grupy wsparcia (liderki grup wsparcia).

Oferujemy:

  • kadrę wykładowców o najwyższych kompetencjach z wieloletnim doświadczeniem
  • materiały dydaktyczne
  • sprawdzony program kursu

Kurs jest akredytowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

20 - godzinny kurs dokształcający dla osób, które podczas pełnienia obowiązków zawodowych pracują lub zamierzają pracować z matkami karmiącymi i ich dziećmi.*

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2004 w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych oraz okresów, w których te badania są prowadzone (Dz. U. nr 276, poz.2740): położna na wizytach patronażowych jest zobowiązana do przeprowadzenia instruktażu w zakresie karmienia piersią.

Informacje organizacyjne

Mapka orientacyjna


Wyświetl większą mapę

Planowany termin Kursu w dniach 29-31 stycznia 2010r. w Hotelu Gromada w Poznaniu

Koszt uczestnictwa wynosi 600zł

Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w kursie
  • materiały dydaktyczne
  • posiłki i napoje w trakcie trwania kursu
NORDEA BANK POLSKA
I oddział w Poznaniu
56 1440 1286 0000 0000 0214 2988

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu w razie braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Wniesione opłaty zostaną zwrócone.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną do 21 stycznia 2010.

Z uwagi na duże zainteresowanie kursem oraz ograniczoną ilością miejsc o ostatecznej liście uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

Formularz zgłoszeniowy

Przyjmowanie zgłoszeń na kurs zostało zakończone.